Blockchain toepassingen

Wat zijn veelbelovende toepassingen voor blockchain?

Voor het verzenden en ontvangen van data gebruiken diverse industrieën steeds vaker de blockchain technologie. Zo kan het de administratie in de gezondheidszorg veiliger en efficiënter maken. Sommige bedrijven zijn in staat om zelf blockchain oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld voor de medische wereld, de financiële wereld of de IT industrie. Ze proberen op verschillende manieren een succes te maken van blockchain implementatie en/of het introduceren van hun eigen blockchain oplossing op de markt. Daarbij houden bedrijven rekening met de voor- en nadelen van deze nieuwe technologie. Hoe kunnen bedrijven blockchain gebruiken in 2021? Je leest het in dit artikel.

Wat is de Blockchain?

Blockchain is een gedistribueerd grootboek waarvan elk deeltje is versleuteld. Dankzij het gebruik van cryptografie is alle data op het netwerk veilig opgeslagen. Dit is bijvoorbeeld cruciaal wanneer het gaat om vertrouwelijke medische gegevens. Tevens krijgen onderzoekers dankzij de blockchain de mogelijkheid om gegevens terug te halen die van belang zijn voor medisch onderzoek. Ook in andere industrieën wordt de blockchain technologie steeds vaker gebruikt voor het verzenden, ontvangen en opslaan van data.

Smart contracts en Internet of Things

Dankzij de blockchain technologie kunnen bedrijven en industrieën gebruik maken van smart contracts. Deze slimme contracten zijn een alternatief voor de standaard contracten die mensen tegenwoordig gebruiken om bepaalde zaken vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, hypotheken en erfenissen. De medische wereld laat zien in welk opzicht smart contracts effectief kunnen zijn. Zo geven ze patiënten meer controle over hun gegevens en zelfs de mogelijkheid om datatoegang te commercialiseren. Patiënten kunnen bijvoorbeeld geld vragen aan farmaceutische bedrijven voor het gebruiken van hun gegevens in medicijnonderzoek.

Internet of Things in de medische wereld

De blockchain technologie heeft de wereld ook wel ‘The Internet of Things’ gebracht. Dit houdt in dat apparaten (tijdelijk) met het internet worden verbonden om gegevens uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan koelkasten, vriezers en thermometers. Steeds meer voorwerpen worden gekoppeld aan het internet, wat automatisch betekent dat ze meer met elkaar verbonden zijn.  In de medische wereld bevordert de IoT de integriteit van de koelketen. Daarbij worden onder andere medicijnen, organen en bloedzakken in koude omgevingen opgeslagen en gedistribueerd.

Opslaan en bewaren van medische gegevens

Op dit moment wordt data op veel plekken in de wereld nog buiten het digitale netwerk opgeslagen. Dit betekent dat gegevens nog niet op de blockchain worden bewaard. Neem bijvoorbeeld een aantal medische gegevens uit Estland. De blockchain is in staat om gezondheidsdossiers te identificeren, met elkaar te verbinden en te controleren. Het identificeert ook iedereen die toegang heeft tot de gegevens. Dit is een groot voordeel ten opzichte van een traditionele database. Toch valt de keuze tot op heden vaker op een standaard database.

Blokchain als digitale identiteit

De verwachting is dat de hoofdfunctie van blockchain in de komende jaren zal veranderen. Van een kostenbesparende techniek zou het een manier kunnen worden om nieuwe bedrijfsmodellen en inkomstenbronnen te creëren. Een veelbelovende toepassing is wellicht de creatie van een veilige digitale identiteit. Dit betreft onder andere de manier waarop de consument zichzelf ziet, hetgeen in het Engels ook wel aangeduid met de term ‘consumer identity’. Tevens kan de digitale identiteit worden gebruikt in het commerciële know-your-customer (KYC) proces en alle services en diensten die daar betrekking op hebben. Wie overweegt om een nieuw bedrijfsmodel via blockchain op te zetten moet wel op lange termijn denken. De technologie kent nog een aantal beperkingen. Een nadeel is bijvoorbeeld de volatiliteit van cryptocurrencies.

Tegen welke problemen loopt blockchain aan?

Industrieën, zoals de zorg, kunnen alleen waarde halen uit blockchain wanneer commerciële oplossingen op schaal worden aangeboden. Het zal waarschijnlijk nog een aantal jaren duren voordat dit mogelijk is. Het bedrijf McKinsey voerde een analyse uit met ruim negentig potentiële toepassingen van de blockchain technologie. Ze werden beoordeeld aan de hand van vier factoren die in bijna elke industrie voorkomen, namelijk normen en voorschriften, technologie, vermogen en het ecosysteem.

Geen gemeenschappelijke standaard

Diverse bedrijven en industrieën zijn al aan het experimenteren met de bovenstaande factoren in relatie tot de blockchain technologie. Het is echter een kwestie van de lange adem, aangezien er nog een aantal problemen rondom blockchain moeten worden opgelost. Zo is er geen sprake van een gemeenschappelijke standaard en een duidelijke regelgeving. Daardoor is het voor blockchain applicaties lastig om honderd procent te functioneren.

Hoge omschakelingskosten

De onvolwassenheid van de blockchain technologie zorgt voor hogere omschakelingskosten. Dit heeft onder andere te maken met de vele componenten van het systeem. Bedrijven en organisaties willen altijd een betrouwbare bedrijfsoplossing, aangezien de kosten-baten nog niet in verhouding zijn totdat de oude systemen zijn verdwenen. Op dit moment zijn er nauwelijks enkele start-ups die voldoende technische stabiliteit en geloofwaardigheid hebben om in aanmerking te komen voor de overheid of industrieën op schaal.

Zwakke punten in de beveiliging

Voor het verbinden en beveiligen van fysieke goederen naar de blockchain zijn geavanceerde technieken nodig, zoals biometrie en Internet of Things. De connectie tussen goederen kan echter een zwak punt zijn binnen de veiligheid van een blockchain ledger. Hoewel de blockchain niet aangepast kan worden, geldt dit niet voor het fysieke product of de IoT sensor. Een praktijkvoorbeeld maakt dit iets duidelijker. Stel je voor dat een bedrijf de handelsketen van producten zoals graan en melk wil certificeren. Daarvoor is een identificatie systeem nodig, bijvoorbeeld via radio frequentie. Dit zorgt voor een gevoel van zekerheid, maar betekent niet honderd procent veiligheid.

Blockchain staat nog in de kinderschoenen

De bovenstaande problemen rondom Blockchain hebben te maken met het feit dat deze technologie nog in de kinderschoenen staat. Sommige bedrijven, industrieën en investeerders beschouwen energieverbruik en de lange transactietijd als nadelen van de nieuwe technologie. Het is echter niet zozeer blockchain die daar mee te maken heeft, maar Bitcoin. Blockchain is wel de technologie achter deze cryptocurrency. De technische configuraties van blockchain zijn een serie ontwerpen waarbij het draait om snelheid, veiligheid en opslag. Deze drie elementen moeten bepaalde toepassingen commercieel waardevol maken. De snelheid van blockchain heeft te maken met de grootte van het blok, voor de veiligheid wordt het consensus protocol gebruikt en voor het opslaan van gegevens vervult blockchain de rol van notaris.

Wat zijn mogelijke oplossingen voor de problemen rond blokchain? 

Veel bedrijven vinden dat de problemen rondom blockchain, zoals standaardisering, eerst moeten worden opgelost. Anderen partijen vinden de volatiliteit van cryptocurrencies een nadeel. Deze tegenargumenten worden door de snelle ontwikkeling van de blockchain technologie echter steeds minder vaak genoemd.

Introductie blockchain als dienstverlening

Ander goed nieuws is dat grote spelers uit de technologische wereld hard werken om dit probleem op te lossen. Ze introduceren hun eigen blockchain als dienstverlening (BaaS) met een model dat lijkt op opslaan in de cloud. Verderop in dit artikel gaan we verder in op het ontwerpen en introduceren van eigen blockchain oplossingen op de markt.

Aandacht en betrokkenheid nodig

Het probleem van de gemeenschappelijke standaard kan met de nodige aandacht en betrokkenheid van blockchain experts worden opgelost. Zo kan er relatief eenvoudig een standaard worden ingesteld wanneer er een dominante speler of de overheid aan het roer staat. Deze partijen dienen een legaal mandaat te hebben. In dat geval zou een regering bijvoorbeeld de kadasters van de blockchain kunnen veranderen in wettelijke registraties. Aan de andere kant hebben digitale valuta en blockchain hun populariteit mede te danken aan het feit dat er juist geen sprake is van een centrale autoriteit.

Partnerschappen

Samenwerking tussen verschillende partijen is nodig om de blockchain technologie in bedrijven en industrieën te laten werken. Zonder een gemeenschappelijke standaard is de kans van slagen klein. Het opstellen van een dergelijke standaard is echter complex. Diverse industrieën zijn inmiddels partnerschappen aangegaan om in de nabije toekomst succesvolle open-source blockchain platforms te introduceren. Zo is er het ‘R3 consortium’ dat bestaat uit meer dan zeventig wereldwijde banken die samenwerken om het open-source blockchain platform Corda werkelijkheid te laten worden. Dergelijke platforms kunnen mogelijk een gemeenschappelijke standaard vormen die nodig is voor blockchain systemen.

Integratie met andere technologieën

De integratie van andere technologieën zou een andere oplossing kunnen zijn voor problemen rondom blockchain. Dit moet er voor zorgen het versturen van transacties via de blockchain en het opslaan van data via blockchain nog beter en efficiënter wordt. De haalbaarheid hiervan wordt onder andere bepaald door diverse soorten activa. Een activa heeft potentie als het gedigitaliseerd kan worden. Dit betekent dat activa net als aandelen op eenvoudige wijze op de blockchain beheerd kan worden. Daarnaast is het mogelijk om de activa te integreren met behulp van een Application Programming Interface (API), oftewel een programmatie-interface. Dit kan bewerkstelligd worden met bestaande systemen.

Toezichthouders en de blockchain technologie

Toezichthouders spelen een belangrijke rol bij het oplossen van problemen rondom blockchain, zoals het gebrek aan standaardisering. Wereldwijd nemen toezichthouders verschillende posities in wanneer het gaat om de blockchain technologie. De meeste partijen staan er echter welwillend tegenover. Zo zijn ICO’s door de ‘US Securities and Exchange Commission’ erkend als ‘securities’, oftewel effecten. Dankzij deze beslissing vallen ICO’s tegenwoordig onder het toezicht van de SEC. Ook neemt de bekendheid van ICO’s bij het algemene publiek toe.

Standard Australia

In 2017 ontwikkelde ‘Standards Australia’ een roadmap met prioriteiten voor de blockchain technologie in opdracht van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Als eerste stap ontwikkelde het een gemeenschappelijke terminologie hetgeen Standards Australia een sleutelrol geeft bij de standaardisering van blockchain. Op dit moment staan de meeste regeringen neutraal tegenover technologieën zoals blockchain. Ze promoten het niet, maar zijn ook niet tegen.

Deel dit artikel

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Finst Logo

Ontvang €10,- gratis!

Handel in 100+ crypto tegen de laagste tarieven en ontvang 10 euro aanmeldbonus!

Bitvavo

Handel tot 10.000 euro gratis

Koop, verkoop en bewaar meer dan 200+ crypto bij Nederlands grootste exchange

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Hoge rendementen met kleine bedrijven

Ontvang kooptips van aandelen van kleine bedrijven met een groot potentieel 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!

Tijdelijk aanbod: Leer winstgevend handelen in crypto

Onze masterclass is tijdelijk te volgen van 297 voor slechts 157 euro!