Wat is cashflow

Aandelen waarderen: Wat is de vrije kasstroom?

Een van de meest populaire onderwerpen bij waarderen van een aandeel is de vrije kasstroom (of in het Engels Free Cashflow). Als je gebruikt maakt van fundamentele analyse bij aandelen, dan heb je zeker van deze term gehoord. Voor beginnende beleggers kan de vrije kasstroom echter een klein mysterie zijn. In dit artikel bespreken wat precies een vrije kasstroom is en waarom het belangrijk is om deze te evalueren tijdens het onderzoeken van een bedrijf. 

1. Wat is een vrije kasstroom (Free cashflow)?

De vrije kasstroom is het geld dat beschikbaar is voor nieuwe investeringen van het bedrijf. Het vertegenwoordigt het overtollige geld dat een bedrijf genereert nadat het geld heeft uitgegeven dat nodig is voor operationele activiteiten en investeringen in activa.

Je kunt je vervolgens afvragen wat er zo “vrij” is aan deze cashflow en hoe deze verschilt van de andere inkomsten van het bedrijf.

Het is belangrijk om te begrijpen dat niet alle inkomsten gelijk zijn aan contant geld. Vaak wordt gedacht dat de winst die een bedrijf boekt volledig kan worden uitgegeven. Dit klopt niet helemaal. Er kan sprake zijn van winst, terwijl de kasstroom negatief is. Winst kan bijvoorbeeld gemaakt worden dat een bedrijfspand meer waard is geworden. Dit levert niet direct inkomsten en dus een hoger banksaldo op. Deze winst heeft dus geen enkele invloed op de kasstroom.

De kasstroom is letterlijk het geld wat in en uit de kas of bank vloeit. Het afschrijven van een dure machine over meerdere jaren, leidt nog meerdere jaren tot kosten. Het kan echter best zo zijn dat de machine ineens is betaald. Hierdoor valt de winst door de kosten meerdere jaren lager uit. De kosten hebben echter geen invloed meer op de vrije kasstroom, dit bedrag is immers allang betaald.

2. Waarom is de vrije kasstroom belangrijk?

Het is belangrijk dat een investeerder de vrije kasstroom of de free cashflow van een bedrijf zorgvuldig analyseert. Het is namelijk een relatief nauwkeurigere methode om de continuïteit van een bedrijf te bepalen dan met de winst van het bedrijf.

De winst laat de huidige winstgevendheid van het bedrijf zien. De vrije kasstroom geeft eigenlijk wat extra informatie. Het kan bijvoorbeeld een indicatie zijn voor toekomstige groei. Een hoge vrije kasstroom betekent namelijk dat er veel geld beschikbaar is om te investeren en daarmee kansen te benutten om aandeelhouderswaarde te vergroten.

De vrije kasstroom kan direct worden aangesproken voor het uitbreiden van de portefeuille, het ontwikkelen van nieuwe producten, het doen van nuttige acquisities, het uitkeren van dividenden, het verminderen van schulden of het nastreven van andere groeimogelijkheden.

3. Hoe bereken je de vrije kasstroom van een aandeel?

Bedrijven op de beurs zijn niet verplicht om hun vrije kasstroom of free cashflow te publiceren. Is deze niet aanwezig, dan is vrije kasstroom gelukkig gemakkelijk te berekenen.

Om de vrije kasstroom van een aandeel te berekenen is allereerst de jaarrekening nodig, d.w.z. winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzichten. Er zijn twee berekeningsmethoden om de vrije kasstroom van een bedrijf vast te stellen.

Methode 1: Uit de resultatenrekening & balans

Vrije kasstroom = Bedrijfsresultaat (EBIT) + (afschrijvingen) – (verandering in netto werkkapitaal) – (investeringen)

Methode 2: Uit het kasstroomoverzicht

De vrije kasstroom wordt berekend als kasstroom uit bedrijfsactiviteiten minus kapitaaluitgaven.

Vrije kasstroom = Kasstroom uit operationele activiteiten – kapitaaluitgaven (uit de kasstroom uit investeringsactiviteiten)

4. Hoe analyseer je de vrije kastroom van een bedrijf?

Bij het bestuderen van de kasstroom van een bedrijf is het belangrijk om erachter te komen waar de cash vandaan komt. Het geld kan worden gegenereerd uit inkomsten of schulden. Het toenemen van de kasstroom vanwege een stijging van de winst is een goed teken. Een toename van de kasstroom door schulden is minder gunstig. Bij het aangaan van een lening vloeit er immers ook direct geld naar het bedrijf.

Als twee bedrijven dezelfde vrije kasstroom hebben, betekent dit dus niet dat ze een vergelijkbaar toekomstperspectief hebben. Het is goed om te onderzoeken of hoge kapitaaluitgaven te wijten zijn aan groei. Om hier achter te komen dienen kwartaal- en jaarverslagen van bedrijven zorgvuldig gelezen te worden.

Negatieve vrije kasstroom

Een constant dalende of negatieve vrije kasstroom kan een waarschuwingssignaal zijn voor beleggers. Een negatieve vrije cashflow is gevaarlijk omdat het kan leiden tot groeivertraging in het bedrijf. Bovendien, als het bedrijf zijn vrije cashflow niet verbetert, kan het te maken krijgen met onvoldoende liquiditeit om de operationele activiteiten voort te zetten.

5. Conclusie

We kunnen concluderen dat de vrije kasstroom een belangrijke maatstaf is voor de financiële prestaties van een bedrijf. De vrije kasstroom geeft aan hoeveel geld een bedrijf heeft overgehouden aan zijn activiteiten, dat wil zeggen het geld dat kan worden gebruikt om kansen na te streven die de aandeelhouderswaarde verbeteren.

De absolute waarde van de vrije kasstroom vertelt je echter niet hele verhaal. De vrije kasstroom dient geanalyseerd te worden om erachter te komen waar dit geld vandaan komt en hoe het wordt gebruikt. Pas dan kan er worden vastgesteld of het geld effectief wordt besteed, bijvoorbeeld door het uitkeren van dividenden, terugkoop van aandelen, overnames et cetera. Een consistente negatieve vrije kasstroom van een bedrijf kan een waarschuwing zijn voor investeerders.

Deel dit artikel

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Finst Logo

Ontvang €10,- gratis!

Handel in 100+ crypto tegen de laagste tarieven en ontvang 10 euro aanmeldbonus!

Bitvavo

Handel tot 10.000 euro gratis

Koop, verkoop en bewaar meer dan 200+ crypto bij Nederlands grootste exchange

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Hoge rendementen met kleine bedrijven

Ontvang kooptips van aandelen van kleine bedrijven met een groot potentieel 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!

Gerelateerde artikelen:

Artikelen in deze categorie:

Tijdelijk aanbod: Leer winstgevend beleggen!

Onze masterclass is tijdelijk te volgen van 297 voor slechts 89,-