Gezondheid bedrijf bepalen

Hoe bepaal je de financiële gezondheid van een bedrijf?

Wanneer je op zoek bent naar je volgende investering wil je natuurlijk graag weten in hoeverre dit bedrijf financieel gezond is. De cijfers die een bedrijf presenteert bevatten erg veel gegevens die je kunt gebruiken om de gezondheid te bepalen. We bespreken hier een aantal ratio’s waarmee je de cijfers kunt analyseren.

Hoe bepaal je de liquiditeit van een bedrijf?

Liquiditeit is een onderdeel wat vaak onderschat wordt bij het kijken naar bedrijven. Ook al kun je op de lange termijn een prima financieel plaatje hebben, liquiditeit is noodzakelijk. Liquiditeit heeft een bedrijf nodig aan de betalingsverplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen.

Vooral bij banken is liquiditeit een gevoelig onderwerp. Denk hierbij aan het begrip ‘bank run’. Ook al heeft een bank veel leningen uitstaan, bijvoorbeeld hypotheken, blijft het probleem dat het geld niet op dit moment aanwezig is. Immers, de klant betaald de rente netjes elke maand. Maar zodra er een grote toestroom komt van mensen die geld willen opnemen bij de bank kan men niet aan de korte termijn verplichtingen voldoen. Daarmee valt de bank simpel gezegd om.

Voor het bekijken van de liquiditeit kun je kijken naar de current ratio. De current ratio bereken je door de vlottende activa en liquide middelen bij elkaar op te tellen en deze te delen door het kort vreemd vermogen. De formule om de current ratio te berekenen is de volgende:

Current Ratio = Vlottende activa + Liquide middelen / kort vreemd vermogen

De quick ratio daarentegen kan een kritischer beeld geven. De berekening is hetzelfde, maar de voorraden worden hierbij niet meegeteld bij de vlottende activa en liquide middelen. Reden hiervoor is, dat voorraad niet altijd direct omgezet kan worden in geld. Zo krijg je een nog beter beeld van of het bedrijf op korte termijn aan haar verplichtingen kan doen. Indien de uitkomst lager dan 1 is kun je vaststellen dat er forse risico’s zijn voor het bedrijf op korte termijn.

Hoe bepaal je de solvabiliteit van een bedrijf?

Bij solvabiliteit gaat het om de verhouding van het vermogen binnen je bedrijf. Om precies te zijn kijk je naar het eigen vermogen ten aanzien van het totaalvermogen. Indien dit erg laag is kun je als bedrijf lastig aan je betalingsverplichtingen voldoen omdat je maar heel weinig eigen vermogen hebt. In dat geval kan het erg lastig zijn om vermogen aan te trekken.

Je kunt het ook berekenen aan de hand van de debt ratio. Hierbij kijk je naar het vreemd vermogen en dit deel je door het totale vermogen, keer 100%. Dit is een betere manier omdat dit de schuldpositie afzet tegen de aandeelhouders binnen het bedrijf. Een vast cijfer is niet te geven, het is namelijk erg verschillend per sector. Kijk daar dus ook goed naar.

Gezondheid bedrijf bepalen door verkopen

Verder is het goed om te kijken naar losse verkopen. Ten eerste wil je graag weten wat de nettomarge is. Dit is de netto winst gedeeld door de totale omzet keer 100%. Hiermee kun je zien wat een bedrijf verdient aan de verkopen die zij doen. Een andere manier is door te kijken naar de return on sales (ROS). Hierbij kijk je naar de EBIT en dit deel je door de omzet. Met deze indicator kun je de winstgevendheid vergelijken met concurrentie.

Het combineren van financiële ratio’s

Het is niet verstandig om je te focussen op één ratio. Een ratio kan door veel dingen worden beïnvloed en voor sommigen bedrijven is het niet altijd even goed toepasbaar. Kijk dus vooral ook naar sectorgenoten voordat je je conclusies trekt en combineer zo veel mogelijk informatie voor het bepalen van de financiële gezondheid.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *